Biedrība „Tīne”

Mērķi

Biedrības Tīne (www.tine.lv) dibinātājas izvirzījušas visai drosmīgus mērķus, kurus, apņēmības pilnas, ir gatavas īstenot, piepulcinot arvien jaunas uzņēmīgas un enerģiskas biedres!

Biedrības mērķi:

1) Jaunas uzņēmēju paaudzes veidošana. Arvien palielinās to sieviešu - uzņēmēju skaits, kuras savu uzņēmējdarbību uzsākušas pēc bērnu piedzimšanas, kas ir bijis tiešs pamudinājums sava biznesa uzsākšanai. Tā ir pavisam jauna uzņēmēju paaudze ar tikai sev raksturīgām vērtībām, interesēm, spējām.

2) Latvijas uzņēmēju profesionālās izaugsmes veicināšana. Organizējot diskusijas, esam iecerējušas bagātināt pieejamo informāciju ar biznesa vidē atzītu lektoru un veiksmīgu uzņēmēju piedalīšanos, tādējādi veicinot biedrības dalībnieku profesionālo attīstību.

3) Pozitīva piemēra demonstrēšana biznesa vidē. Līdzšinējā pieredze liecina, ka sievietēm ir mazliet citādāka biznesa domāšana nekā vīriešiem un viņas ir ne vien uzņēmīgas, zinošas un zinātkāras, bet arī savstarpēji izpalīdzīgas. Šāda atmosfēra kaut vai tikai vienas organizācijas ietvaros būtu pozitīvs piemērs Latvijas biznesa vidē, kas tomēr vairumam asociējas ar vīriešu privilēģiju.

4) Jauno māmiņu uzņēmējdarbības veicināšana, iekļaujoties biznesa vidē. Darbojoties organizācijas ietvaros, mums ir lielākas iespējas izmantot dažādus atbalsta veidus, uzrunāt potenciālas māmiņas-uzņēmējas, iedrošināt un demonstrēt pozitīvus piemērus, un paplašinot savu biedru loku.

5) Valsts atbalsta mazā un vidējā biznesa attīstībai veicināšana. Biedrība “TĪNE” ar laiku varētu kļūt par spēcīgu lobiju māmiņu-uzņēmēju interešu aizstāvībai valsts institūcijās, vēršoties pie likumdevēja ar savām idejām un ierosinājumiem biznesa attīstības veicināšanai.

6) Filantropijas attīstības sekmēšana. Biedrība organizē regulāras diskusijas, pieredzes apmaiņas un motivācijas tikšanās, kas notiek reizi mēnesī. Biedrības biedri piedalās šo pasākumu organizēšanā un vadīšanā, nesaņemot par to atalgojumu.
Pašreiz biedrībā “TĪNE” ir 10 biedri.

Ja arī Tevi ir uzrunājuši mūsu izvirzītie mērķi un esi gatava piedalīties to īstenošanā ar lielu prieku un atsaucību gaidām Tevi biedrības “TĪNE” biedru rindās! Mēs ticam, ka kopā ar Tevi mēs spēsim pasauli padarīt ievērojami labāku!

 
 
Visi attēli un teksts pieder biedrībai Tīne © Visas tiesības aizsargātas.